JOIN OUR MAILING LIST


Rugga Kids
Die program konsentreer op die ontwikkeling van 'n kind se fisiese en motoriese koordinasie d.m.v sport op 'n prettige, positiewe en energieke wyse met 'n groot fokus op veiligheid

Aanbieding: Weekliks (30 minute)

Aanbieder: Tobie (072 990 2724 / admin@ruggakids.pretoria.co.za)

Kostes: R350/kwartaal of R140/maand

Back Back to top