Nature Kids Kleuterskool & Creche, gelee op 'n kleinhoewe in Pretoria Oos, is 'n voorskool waar u kind die geleentheid kry om tot sy volle potensiaal te ontwikkel.
 
 
Buiten ons gewone kurrikulum, bied Nature Kids Kleuterskool 'n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aan wat help met kinders se ontwikkeling en groei
 
 
Ons klassies is volgens jaar groepies ingedeel waar ouderdomsgerigte kurrikulums gevolg word. Dubbel medium vanaf 2016
 
 
Kontak ons gerus vir verdere inligting
 
 
 
 

 
 

Nature Kids Kleuterskool & Creche, gelee op 'n kleinhoewe in Pretoria Oos, is 'n voorskool waar u kind die geleentheid kry om tot sy volle potensiaal te ontwikkel.

 

 

 


   

 

 

 

 

Buiten ons gewone kurrikulum, bied Nature Kids Kleuterskool 'n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aan wat help met kinders se ontwikkeling en groei

 

 

 

 

 


   

 

 

 

 

Ons klassies is volgens jaar groepies ingedeel waar ouderdomsgerigte kurrikulums gevolg word. Dubbel medium vanaf 2016

 

 

 

 

 


   

 

 

 

 

Kontak ons gerus vir verdere inligting